ราคา QNAP Expansionมี 12 ผลิตภัณฑ์

ราคา QNAP Expansion
QNAP expansion enclosures จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บของมูลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ในขณะที่ QM2 Expansion Cards จะให้ความยืดหยุ่นในการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล QNAP NAS ได้เป็นอย่างมาก

Advertising

สินค้าใหม่